Totaal 211 organisaties

Reinier Engelmanstraat 2
1065 TT Amsterdam
0885131128

Lijn5 wil zorg en hulp verlenen die goed aansluit op de vraag, en die dichtbij huis wordt aangeboden. Door samen te werken en van elkaars kennis en kwaliteiten gebruik te maken, kunnen we jongeren beter ondersteunen. Lijn5 wil klaar staan voor elk kind, elke jongere in de knel. Lijn5 biedt niet meer en ook...

Duin en Kruidbergerweg 1
1985 HG Driehuis
0885131313

Lijn5 wil zorg en hulp verlenen die goed aansluit op de vraag, en die dichtbij huis wordt aangeboden. Door samen te werken en van elkaars kennis en kwaliteiten gebruik te maken, kunnen we jongeren beter ondersteunen. Lijn5 wil klaar staan voor elk kind, elke jongere in de knel. Lijn5 biedt niet meer en ook...

Zesstedenweg 184 -186
1613 KD Grootebroek
0228524709

De Waerden organiseert en realiseert voor de cliënt ondersteuning(zorg- en dienstverlening) op maat. De zorg- en dienstverlening van De Waerden is vooral gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Dit kunnen kinderen, volwassen of ouderen zijn. Ook begeleiden wij gezinnen waarvan één of beide...

Lepelaar 2D
1628 CZ Hoorn
0657548101

Visie Esdégé-Reigersdaal: Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek. Wij zetten ons, respectvol, in voor volwaardig burgerschap van mensen met een handicap; wij zetten ons in voor een volwaardige plaats in de samenleving. Wij hebben een platte organisatie met korte lijnen, werken samen met veel...

Boedijnhof 129
1628 SG Hoorn
0229272776

Cluster Hoorn-Binnenstad bestaat uit de locaties Gerritsland, 't Gouw en De Weeshuystuinen. De Weeshuystuinen en 't Gouw zijn beide in 2009 gerealiseerd. Gerritsland bestaat al sinds 2003, maar behoorde eerder tot een ander cluster. 

Kolblei 1
1633 DN Avenhorn
0229540472

Ondersteuning bij het wonen aan mensen met een beperking. Cluster Koggenland heeft de beschikking over verschillende woningen, woonvormen en appartementen in de gemeente Koggenland. Het gaat om zowel individuele woningen als geclusterde woningen met een centrale opgang en gezamenlijke faciliteiten.

Scheerder 3
1625 VA Hoorn
0229240697

Hier ontvangen mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking dagelijks dagactiviteiten.

De Oude Veiling 97A
1689 AD Zwaag
0229282673

Visie Esdégé-Reigersdaal: Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek. Wij zetten ons, respectvol, in voor volwaardig burgerschap van mensen met een handicap; wij zetten ons in voor een volwaardige plaats in de samenleving. Wij hebben een platte organisatie met korte lijnen, werken samen met veel...

Oude Veiling 97
1689 AD Zwaag
0229282670

Algemeen: Esdégé-Reigersdaal is een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een handicap en is werkzaam in de bovenste helft van Noord-Holland. Er is ondersteuning mogelijk voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel....

Lepelaar 2
1628 CZ Hoorn
0229269273

Betsy Perk is een cluster in Hoorn voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel, een lichamelijke en/of meervoudige beperking West-Friesland 1 is een wooncluster in Hoorn, Blokker en Hoogkarspe