Totaal 211 organisaties

Rode steen 9
1621 CV Hoorn
0623835197

Vanuit een Christelijke levensvisie deelnemers begeleiden in het beste uit zichtzelf te halen

Lindengracht 23
1716DD Opmeer
0226355506

Fred. Roeskestraat 73
1076EC Amsterdam
0205400500

Spirit is er voor jongens, meisjes en gezinnen die in de knel zitten bij het veilig en gezond opgroeien. Samen zorgen we ervoor dat zij weer een stabiele basis hebben en meedoen in de samenleving.

Akerkhof 20
9711JB Groningen
0503116226

Kees Boekestraat 5
1817 EZ Alkmaar
0725140400

Triversum levert maatwerk in elke fase: het beoordelen van een patiënt, ambulante begeleiding, (dag)klinische behandeling, observatie- of crisisopname.

Noordschermerdijk 5
1842 EL Oterleek
0610988692

Stichting WarmThuis heeft twee kleinschalige woonvormen, landelijk gelegen, voor mensen met een vorm van dementie zowel jong als oud.

Bijlmerdreef 101
1102 BP Amsterdam Zuidoost
0885260000

Wij bieden hulp aan een kwetsbare groep in de samenleving: jeugdigen van 0 – 23 jaar die leven met een beperking - bij henzelf of bij (één van) hun ouders - en waarbij opvoed- en opgroeiproblemen zijn ontstaan.

Bijlmerdreef 101
1102 BP Amsterdam Zuidoost
0885260000

Wij bieden hulp aan een kwetsbare groep in de samenleving: jeugdigen van 0 – 23 jaar die leven met een beperking - bij henzelf of bij (één van) hun ouders - en waarbij opvoed- en opgroeiproblemen zijn ontstaan.

Ganker 5
1688CR Nibbixwoud
0229261351

Een platte organisatie met korte lijnen, We werken samen met vrijwiliggers en mantelzorgers . Onze visie is de wens van de cliënt vertalen in een passend aanbod en wijzen op zelfzorg en eigen regie.

Het Bijltje 2_4
1602 KP Enkhuizen
0615682344

Een steuntje in de rug. Sommige jongeren hebben dit korte of langere tijd nodig. In de vorm van begeleid wonen, trainen om op eigen benen te staan of dagbesteding. Ieder mens heeft talenten, maar niet iedereen kan ze op eigen kracht ontwikkelen. Het gezinshuis voor jongeren 'Het Talenten-huis' in Enkhuizen...